ข่าวสาร เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ โดยรวมแหล่งการวิเคราะห์


ลักษณะการถ่ายทอด “ความรู้”

Posted in Uncategorized by thaieconomic on April 4, 2011

3. ลักษณะการถ่ายทอด “ความรู้” ที่ปราศจากการถ่ายทอด “วิธีคิด”
การที่ประเทศไทยรับรูปแบบการพัฒนาความเจริญของประเทศด้านต่าง ๆ มาจากต่างประเทศ เช่น รูปแบบการศึกษา รูปแบบการเมืองการปกครองจากประเทศตะวันตกซึ่งมีต้นกำเนิดจากรากฐานปรัชญาในการมองโลกที่แตกต่างกับสังคมไทย การถ่ายทอดจึงเป็นในลักษณะ “การแปล” หลักสูตรวิชาการด้านต่าง ๆ ของต่างประเทศ นำมาใช้ทั้งระบบอย่างปราศจากการประยุกต์ให้สอดคล้องกับรากฐานความคิดและลักษณะสังคมไทย จึงไม่มีลักษณะของการ “ต่อยอดทางความรู้” ผู้ที่นำมาใช้จึงไม่เข้าใจกระบวนวิธีคิด ต้นกำเนิด เหตุและผลแห่งปรัชญาเบื้องหลังของสิ่งต่าง ๆ ที่รับมานั้น
ในขณะเดียวกันสังคมก็ไม่มีโครงสร้างที่เอื้ออำนวยให้คนคิดเป็น ระบบการเรียนการสอนเน้นในระบบท่องจำมาโดยตลอด ทำให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล การเรียนการสอนที่ให้ผู้สอนเป็นจุดศูนย์กลาง และทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลแต่ทางดียว โดยเป็นข้อมูลที่ไม่มีการอธิบายเหตุผลเบื้องหลัง ดังนั้นผู้รับข้อมูลจึงไม่ค่อยได้ถูกฝึกให้คิดวิพากษ์ หรือใช้ตรรกะด้วยตัวเองในการที่จะสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้คนในสังคมบางส่วนไม่ใช้แม้กระทั่งสามัญสำนึกในการพิสูจน์ความจริง แต่กลับยอมรับในความไม่สมเหตุสมผลอย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องแสวงหาความจริงอย่างพินิจพิเคราะห์ในสิ่งที่ปรากฏขึ้น และไม่มีการให้เหตุผลอย่างเหมาะสม แสดงออกโดยการที่ไม่เคยตั้งคำถาม หรือตั้งข้อสงสัยกับการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตและเลียนแบบการกระทำที่คนอื่นหรือคนในสังคมอื่น ๆ เห็นว่าดี หรือใช้เส้นแบ่งความถูกต้องอย่างไม่สมเหตุสมผล เช่น
กัญชา กับ ยาสูบ ทั้งสองสิ่งนี้ไม่มีความแตกต่างกันเพราะมันคือสารทำลายล้างเช่นเดียวกัน แต่กัญชากลับผิดกฎหมายแต่ยาสูบไม่ผิดกฎหมาย
หวยใต้ดิน กับ สลากกินแบ่ง ทั้งสองสิ่งนี้ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะมันคือการพนันเช่นเดียวกัน แต่ทำไมสลากกินแบ่งจึงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
ซ่องโสเภณี กับ สถานอาบอบนวด ทั้งสองสิ่งนี้ไม่มีความแตกต่างกันเพราะเป็นธุรกิจให้บริการทางเพศเช่นเดียวกัน แต่ทำไมสถานบริการอาบอบนวดจึงถูกกฎหมาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: